Powstał pierwszy w Polsce Showroom Innowacji Internetu Rzeczy

Kliknij tutaj by przejść do części wydarzenia prowadzonej ONLINE

Kliknij tutaj by przejść do rejestracji na część wydarzenia prowadzoną OFFLINE

Polski Klaster IoT i AI – SINOTAIC zainaugurował funkcjonowanie pierwszego Krajowego Showroomu Innowacji IoT w Katowicach.

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane są polskie rozwiązania w obszarze IoT, że szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City.

Showroom powstaje przy wsparciu Miasta Katowice, które doceniają znaczenie współpracy pomiędzy  samorządem i liderami technologii jutra, stąd zacieśnienie relacji z Klastrem w ramach nowego projektu.

„Katowice działają w zakresie wspierania nowych technologii na wielu obszarach. Od kilku lat w mieście rozwijane są rozwiązania z zakresu inteligentnych miast, takie jak Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, system informacji o jakości powietrza AWAIR, oświetlenie nadążne w parkach, czy rozwiązania w zakresie sharingu w usługach transportowych. Cieszę się, że wynik krajowej preselekcji daje projektowi utworzenia w naszym mieście Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych szansę na ostateczne powodzenie na poziomie europejskim. Showroom jest jedną z propozycji, które pozwolą w atrakcyjny sposób prezentować najnowszą ofertę firm technologicznych, często skierowaną do samorządów. Taka inicjatywa stawia Katowice w pierwszym szeregu miast otwartych na współpracę z biznesem w ramach toczącej się rewolucji cyfrowej” – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są członkowie Klastra oraz partnerzy z całej Polski. Warto podkreślić, że klaster zdobył polską nominację na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) jako krajowy hub specjalizacyjny w zakresie IoT/ Smart City.
Partnerami Showroomu są: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Miasto Gorzów Wielkopolski, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Konsorcjum i jego partnerzy tworzą pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Krajowego Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.

„Współpraca między samorządami a MŚP w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań technologicznych, to klucz do sukcesu cyfryzacji Polski w najbliższych latach. Showroom jest nie tylko osiągnięciem Klastra SINOTAIC, ale też doskonałym przykładem, że realna współpraca i zaangażowanie partnerów przynosi korzyść dla wszystkich” – mówi Agnieszka Łasut, Prezes Zarządu koordynatora Klastra SINOTAIC.

W odróżnieniu od innych inicjatyw tego typu Krajowy Showroom Innowacji IoT jest przestrzenią cyber-fizyczną dostępną również zdalnie, w formie cyfrowej, co znacznie ułatwia dostęp do prezentowanych technologii i poszerza dostępność prezentowanych rozwiązań zainteresowanym. Jego powstanie w Katowicach zostało ogłoszone podczas konferencji dotyczącej cyfryzacji w zakresie IoT i Smart City 27.04.2021r.

ORGANIZATOR:

Polski Klaster IoT i AI

Logo organizatora