O Akademii Skillup 

Świat zmienia się dynamicznie, a ubiegły rok 2020, czyli okres najgorszego kryzysu związanego z Covidem, jest tego idealnym przykładem. Rzeczywistość zmieniła się diametralnie od wybuchu pandemii, pod względem rynku pracy, edukacji, czy nawet funkcjonowania w społeczeństwie. Dla wielu zmiany te zachodzą zbyt dynamicznie przez co nie mogą się odnaleźć na rynku pracy. Dzisiejszy świat wymaga zatem od nas ciągłego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy.

Niestety badania wykazują, że Polacy nie wykazują zbytnich chęci do edukacji. Od 2011 roku, Eurostat wykonuje badania ludzi z całej Europy, koncentrując się na grupie wiekowej pomiędzy 25 i 64 rokiem życia. Badania mierzą wskaźnik uczestnictwa społeczeństwa w rozwijaniu swoich kompetencji. Wyniki wykazują, że od 2011, uczestnictwo Polaków spadło o ponad 4% przez co Polacy plasują się w tej chwili na piątym miejscu od końca w Unii Europejskiej.

Dodatkowo, uważa się że do 2030 roku, posiadanie kompetencji cyfrowych będzie niezbędne do funkcjonowania na świecie. W ciągu najbliższych lat cyfrowe technologie – zarówno te, które znamy i oswajamy obecnie, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone – zrewolucjonizują gospodarkę, odmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych, a przede wszystkim będą miały ogromny wpływ na charakter pracy. Dlatego każdy musi być gotowy na to, że trzeba wciąż na nowo zdobywać wiedzę i kwalifikacje. Aby nie zostać wykluczonym, powinniśmy zatem uczyć się przez całe życie oraz sprawnie i ze zrozumieniem wykorzystywać wciąż rozwijające się technologie cyfrowe.

Dlatego z okazji 3. edycji Digital Festival, wprowadziliśmy nową inicjatywę: Akademia SkillUp. Polega ona na udostępnieniu nieodpłatnych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, innowacji czy umiejętności cyfrowych. Naszą misją jest popularyzowanie wartościowych materiałów edukacyjnych i zachęcenie Polaków do uczenia się przez całe życie. Zachęcamy również do poznania naszych ambasadorów i ekspertów akcji, którzy wspierają nas i popularyzują ideę lifelong learning. Wspólnie możemy razem zdobyć umiejętności, tak przydatne w dzisiejszym świecie.

Weź udział w #AkademiaSkillUp i nie #NieDajSięWykluczyć !

Dołącz do Akademii w kilku prostych krokach:

  1. Ukończ jedno z oferowanych przez nas szkoleń
  2. Pobierz naszą grafikę z jednej z podanych platform chmurowych:
    1. Dropbox
    2. Google Drive
    3. OneDrive
  3. Udostępnij post na mediach społecznościowych z hashtag AkademiaSkillup oraz DigitalFestival zachęcając innych do wzięcia udziału w akcji podnoszenia umiejętności cyfrowych
  4. Dołączyłeś właśnie do największej polskiej akcji edukacyjnej i nie dałeś się wykluczyć!