Wirtualny spacer po Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Kliknij tutaj by przejść do wydarzenia

Wirtualny spacer po Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W czasie spaceru poznacie nasze najciekawsze laboratoria i pracownie. Innowacyjna technologia skanowania 3D w połączeniu z filmami 360º, ilustracjami, ciekawymi opisami i komentarzami sprawi, że poczujecie magię naszych unikalnych zajęć i prac badawczych.

Wydział oferuje interdyscyplinarne wykształcenie techniczne z naciskiem na umiejętności absolwentów w zakresie wszechstronnego wykorzystania metod komputerowych w działalności inżynierskiej.

Oferujemy studia na czterech kierunkach:
• lotnictwo i kosmonautyka,
• mechatronika,
• inżynieria systemów bezzałogowych
• inżynieria bezpieczeństwa

Wydział posiada wysoko kwalifikowaną kadrę naukową. Zakres badań naukowych wydziału ukierunkowany jest głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych. Działalność naukowo – badawcza obejmuje realizację programów i prac badawczych w za dziedzinach:
• techniki uzbrojenia,
• techniki lotniczej, w tym bezzałogowych statków powietrznych,
• bezpieczeństwa w systemach techniki lotniczej,
• techniki rakietowej,
• techniki mikrofalowej,
• systemów antropotechnicznych,
• inteligentnych systemów mechatronicznych.
Pracownicy Wydziału i studenci zajmują się badaniami podstawowymi i stosowanymi w zakresie mechaniki, elektroniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, a także wykonują szereg prac naukowo – badawczych i usługowych na potrzeby wojska i przemysłu obronnego – współpracując z wieloma cywilnymi i wojskowymi uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi. Pracownicy naukowi wydziału prowadzący te badania to jednocześnie nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty w ramach czterech kierunków studiów. Wydział dysponuje salami wykładowymi, nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami dydaktycznymi i naukowymi wyposażonymi w unikalną aparaturę i urządzenia badawcze.

Na dorobek Wydziału składa się wiele osiągnięć naukowych w postaci wdrożeń nowych kierunków, metod, technologii, patentów i zgłoszeń mających zastosowanie w przemyśle cywilnym i wojsku.

ORGANIZATOR:

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Logo organizatora