Tłumacz w nowej odsłonie, czyli nowe technologie w nowoczesnych programach kształcenia

Kliknij tutaj by przejść do wydarzenia

Nowe technologie to synonim dzisiejszego społeczeństwa opartego na szeroko rozumianej komunikacji wielojęzycznej, których aktywnymi podmiotami są tłumacze. Trudno wyobrazić sobie współczesnych tłumaczy bez umiejętności posługiwania się zdobyczami najnowszej techniki. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie programy ich kształcenia bez zastosowania cyfrowych narzędzi wspomagania tłumaczenia zarówno pisemnego, jak i ustnego.

W ramach proponowanego wydarzenia przedstawione zostaną programy studiów magisterskich na kierunku Tłumaczenie Pisemne i Multimedialne (TPiM), współprowadzonych przez Wydział Neofilologii i Wydział Anglistyki UAM, oraz na kierunku Tłumaczenie Ustne (TU), realizowanych na Wydziale Neofilologii UAM. Spełniające wysokie standardy kształcenia tłumaczy EMT (European Master’s in Translation) oraz SCIC (Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych KE), uhonorowane prestiżowym znakiem jakości CIUTI (Stała Międzynarodowa Konferencja Uniwersyteckich Instytutów Kształcących Tłumaczy Pisemnych i Konferencyjnych), programy TPiM oraz TU oferują możliwość zdobycia kompetencji wystarczających do sprawnego funkcjonowania w atrakcyjnym rynkowo, zinformatyzowanym obszarze wielojęzyczności.

W trakcie prezentacji pokazane zostaną sposoby wykorzystania technik komputerowych w rozwijaniu kompetencji tłumaczeniowych w zakresie przekładu ustnego i pisemnego w ramach ww. programów.

ORGANIZATOR:

Wydział Neofilologii UAM

Logo organizatora