Noc Innowacji w Politechnice Opolskiej

Noc Innowacji – Centrum Transferu Technologii (CTT) Politechniki Opolskiej.

W ramach Nocy Innowacji zapraszamy do obejrzenia ciekawych wykładów przygotowanych
i przeprowadzonych przez naszych naukowców z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W trakcie wydarzenia skupimy się na pasjonującym świecie termowizji, poznamy nietypowe przykłady konstrukcji zespolonych i kompozytowych oraz zagłębimy się w problemie gromadzenia energii elektrycznej.

Wykład 1: Podstawy termowizji.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/hoU7X9I09dQ

Dr hab. inż. Andrzej Marynowicz w sposób syntetyczny opisze zjawiska cieplne zachodzące
w otoczeniu człowieka, ze szczególnym naciskiem na radiacyjną wymianę ciepła.

Wykład wyjaśni szereg zjawisk towarzyszących radiacyjnemu przepływowi ciepła, z licznymi przykładami z życia codziennego. Prezentacja w dużej mierze skupia się na technice termowizyjnej, znajdującej coraz szersze zastosowanie w pomiarach termicznych, nie tylko w przemyśle, ale też
w budownictwie, medycynie i innych obszarach życia i techniki. Dowiemy się także o nowoczesnych metodach nieinwazyjnej diagnostyki cieplnej obiektów i materiałów budowlanych opartych na
tzw. termografii aktywnej i pasywnej. Poznamy możliwości nowoczesnych kamer termowizyjnych, które stają coraz powszechniejsze dzięki postępującej miniaturyzacji i dostępności sprzętu.

Wykład 2: Zasobniki energii elektrycznej.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/ldynx3meJzo

Dr hab. inż. Ryszard Kopka opowie nam o gromadzeniu energii elektrycznej. Jako współczesne społeczeństwo zużywamy ogromne ilości energii. Wytwarzana energia mechaniczna, elektryczna czy chemiczna pomaga nam realizować procesy produkcyjne wytwarzające otaczające nas dobra,
co w konsekwencji pozwala na podniesienie komfortu naszego życia.

Ocenia się, że współczesne pokolenie zużyło tyle energii, ile cała ludzkość do tej pory, a globalny wzrost liczby mieszkańców Ziemi oraz wzrost poziomu naszego życia, spowoduje kolejny wzrost jej zużycia o 50% do roku 2050.

Wśród wielu problemów związanych z rozwiązaniem zagadnień „użytkowania energii” występuje problem jej gromadzenia. Jednym z wielu rozwiązań w tym obszarze jest możliwość jej gromadzenia w postaci energii elektrycznej. W tym zakresie do tej pory najbardziej popularnym sposobem było wykorzystanie akumulatorów, ale ostatnio pojawiły się nowe elementy takie jak superkondensatory oraz kondensatory litowo-jonowo. Jednak, aby zapewnić maksymalną sprawność systemów magazynowania, należy zwrócić uwagę nie tylko na sam mechanizm przechowywania energii,
ale również na proces ładowania jak i rozładowywania takich zasobników.

Z wykładu dowiemy się, że aby zapewnić minimalne straty energii podczas sterowania procesem ładowania zasobników wykorzystuje się bardzo ostatnio popularny, rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu.

W ramach wykładu dowiemy się o budowie superkondensatorów oraz podstaw rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu wykorzystanego do budowy ich modeli matematycznych. Zapoznamy się także z wynikami procesów ładowania takich zasobników z wykorzystaniem autorskich modeli ułamkowych.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej to miejsce gdzie nauka przybiera swój praktyczny wymiar. Jeśli chcesz zobaczyć co dzieje się w naszych laboratoriach każdego dnia i czym zajmują się nasi naukowcy w codziennej pracy to zapraszamy do wirtualnego zwiedzania pod tym linkiem: https://youtu.be/IcY7v3C1hHg

Wykład 3: Nietypowe konstrukcje zespolone i kompozytowe.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/SkabeYDASig

W ramach wykładu dotyczącego nietypowych konstrukcji zespolonych dr inż. Mariusz Czabak poruszy zagadnienia związane z  łączeniem ze sobą różnych, czasem wydawałoby się niekompatybilnych materiałów. Dodatkowo omówi zagadnienia modelowania oraz wzmacniania konstrukcji budowlanych.

W przypadku zespalania materiałów celem jest uzyskanie elementów konstrukcyjnych, w których wykorzystuje się zalety danego materiału oraz niweluje jego wady, poprzez usytuowanie go po odpowiedniej stronie kompozytu. Ciekawym jest ile dodatkowej nośności można zapewnić zespalając ze sobą np. dwie różne warstwy.

W drugiej części wykładu w obrazowy sposób przedstawione będą modele materiałów, z których mniej lub bardziej świadomie korzystają inżynierowie. Ostatni najbardziej złożony model
z przedstawionych został porównany z badaniami rzeczywistych konstrukcji zespolonych.

W ostatniej części zobaczymy ciekawy sposób na wzmocnienie strefy ściskanej belki żelbetowej za pomocą betonu, którego wytrzymałość na ściskanie dorównuje stali, co zmienia charakter zniszczenia tego typu układów konstrukcyjnych.

***

Dodatkowo, Politechnika Opolska przygotowała serię krótkich materiałów skupiających się na pojedynczych zagadnieniach, linki znajdują się poniżej:

Specjalistyczny system kamer 3D na Politechnice Opolskiej

Monitorowanie stanu technicznego belek żelbetowych

Laboratorium badań CAI

Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania tlenu ChZT

Laboratorium modelowania i symulacji komputerowych

Laboratorium digitalizacji, prototypowania nowych wyrobów i przetwarzania cyfrowego 3D

Laboratorium oceny stanu technologicznej warstwy wierzchniej

Laboratorium urządzeń elektrycznych

Badanie pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen BZT5

ORGANIZATOR:

Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej

Logo organizatora