Metalurgia żelaza i jej oblicza

Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach specjalizuje się w rozwoju stali i stopów na bazie żelaza, technologii wytwarzania wyrobów stalowych, ich przetwórstwa i stosowania, ze szczególnym ukierunkowaniem na procesy przystosowania wyników badań do praktyki i ich wdrożenia przemysłowego. Instytut współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi różnych sektorów gospodarki, przetwarzającymi i stosującymi wyroby stalowe, w tym również z partnerami zagranicznymi. Doskonałe wyposażenie aparaturowe, doświadczenie praktyczne oraz znaczący rozwój kadry naukowej powodują, że Instytut jest poszukiwanym partnerem dla przedsiębiorców realizujących działalność w zakresie poprawy innowacyjności.

Grupa Badawcza: Badania Materiałów dla Energetyki

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się co pełza w nocy i dzień… oraz zapoznają się z możliwościami Grupy Badawczej: Badania Materiałów dla Energetyki.

 

Grupa Badawcza: Symulacje Procesów Technologicznych

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z możliwościami Grupy Badawczej: Symulacje Procesów Technologicznych. W krótkim wstępie zaprezentowane zostaną główne urządzenia badawcze, wykorzystywane do symulacji procesów technologicznych – uniwersalny symulator procesów metalurgicznych Gleeble 3800 oraz dylatometr odkształceniowy DIL805 A/D/T. Oba urządzenia posiadają unikalne w skali kraju możliwości badawcze, pozwalające na stosunkowo wierne odwzorowanie procesów przemysłowych w skali laboratoryjnej. Następnie zaprosimy na krótką prezentację, przedstawiającą w jaki sposób symulacje komputerowe i fizyczne ułatwiają opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

 

Grupa Badawcza: Chemia Analityczna

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z możliwościami Grupy Badawczej: Chemia Analityczna. W krótkim filmie zaprezentowane zostaną główne urządzenia badawcze wykorzystywane do analiz składu chemicznego.

ORGANIZATOR:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Logo organizatora